De misbruik van de functiemix PDF Print E-mail

De functiemix zou het opleidingsniveau weer een plaats geven in de beloningsgrondslag van de leraar. Maar het werd een douceurtje voor zittend personeel. De één kreeg wat, de ander niet. Deze beleidsuitvoering bevindt zich in het grijze gebied tussen moreel wangedrag en fraude. Tijd voor een onderzoek.

Read more...
 
Gratis geld sloopt leraren PDF Print E-mail

De geldstroom in het onderwijs is hondsdol. Het gratis geld klotst over de drempels van de instellingen. Leraren krijgen niks.

Read more...
 
Praktijknijd regeert met harde hand PDF Print E-mail

Praktijkargumenten maken weinig indruk in het publiek debat over goed onderwijs. Sterker, beslissers lijken gedreven door praktijknijd. Veertig jaar lang. De leraar wordt kleiner en kleiner.

Read more...
 
Nieuw project PDF Print E-mail

2007-08 is het revolutiejaar van de leraar. Het organisatiebureau McKinsey en twee staatscommissies tonen aan dat niet het budget, niet het pedagogisch didactisch concept en niet de organisatiestructuur, maar de leraar de onderwijskwaliteit bepaalt. Er komt beleid. Kosten 1 miljard euro per jaar. Het haalt niks uit. Bombarderen en opnieuw beginnen is de enige uitweg.

Read more...
 
De nieuwe versie van Index PDF Print E-mail

Het schoolvak economie krijgt een nieuw programma, ontworpen door een tweetal commissies die onder leiding stonden van de huidige directeur van de Centraal Planbureau, Coen Teulings. Dit programma is omgezet in een negental lesmethodes. Een daarvan is Index, uitgegeven door Thieme Meulenhoff. Ter promotie van de methode zijn filmpjes gemaakt. Drie om precies te zijn: index, concepten en contexten; index en het nieuwe programma en onderwijsvernieuwing. Deze en nog veel meer reclame zal hard nodig zijn, want van de negen methodes zijn er hooguit vier levensvatbaar. 

In de filmpjes leg ik uit wat de uitgangspunten zijn bij het maken van de lesmethode index, waar de fricties met de lespraktijk zitten en hoe leraren daar mee om kunnen gaan. Kort gesteld is het probleem; het nieuwe programma heeft de voorgeschreven concepten niet didactisch uitgewerkt met hulpbegrippen en technieken, docenten hebben een didactisch referentiekader vanuit het oude programma en zullen het dus bij nieuwe onderdelen, zoals de concepten samenwerken en onderhandelen en risico en informatie, soms even warm krijgen in de klas. Het advies luidt; gewoon blijven doen waar je goed en bent, raak niet in de war van allerlei in de haast geformuleerde vakinhoudelijk eisen, vertrouw op de praktijk- en vakkennis van jezelf en je collega's, bereid van daaruit lessen in met name de nieuwe onderdelen goed voor, praat daarover met elkaar, eis daarvoor ontwikkeltijd bij je directie.... en dan krijgt het nieuwe programma vanzelf vorm.