Politici moeten weg PDF Print E-mail

Het is een wonderlijke paradox. De nationale politiek heeft nul onderwijsambitie. Tegelijkertijd neemt het aantal gesjeesde politici in de onderwijsbesturen explosief toe. Wat is dit?

 

Het onderwijsblad  November 2017

Ken jij Loes Ypma? Ypma was Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Zij hield zich bezig met onderwijs. Niet spectaculair. Qua opvattingen dan. Lid van het klapvee rond de staatssecretaris. Onderwijs 2032? Goed. Register? Prima. Waarom? Omdat het zo is. Ken je Verus? Verus is een vereniging van 4000 scholen in het bijzonder onderwijs. Wat Verus doet? Advies geven, belangenbehartiging, cursussen. Nu de kwestie. Ypma is haar zetel in het parlement kwijt en vindt onderdak bij Verus. Als voorzitter. Daarmee is zij onderdeel van een trend. De leiding van de sectorraden, allemaal ex-politici. Raden van bestuur ronselen ook steeds vaker in de politieke afvalbak. Ziehier een heuse paradox. Terwijl het aandeel van politici in het bestuurlijk apparaat toeneemt, is de onderwijspolitiek vanuit Den Haag bleker dan ooit. Voor jou en mij is dit de hel.

Want kijk naar het regeerakkoord. Daar staat niks, maar dan ook werkelijk niks spannends in. Het is opportunistisch beleid op aanvraag. De thuisfluiter die arbitreert op het kolkend geluid van het stadion. Er is kritiek op de rekentoets. Afschaffen dan maar. Vergeten wordt dat die toets er is vanwege waanzinnig slechte rekenprestaties. Mijn leerlingen zijn aardig, beschaafd en hebben een snel verstand. Maar qua taal en rekenen. Discipline in de omgang met het eerder geleerde, de basiskennis. Het is bar en boos, en dat is het resultaat van gemakzuchtig onderwijs. Doen we daar nog wat aan? En dan de onderwijzers. Die maken rumoer en eisen ruim een miljard euro. Voor gelijke beloning en verlaging werkdruk. Ze krijgen in het regeerakkoord 700 miljoen. Dat is heel wat, zou je denken. Niet dus, want daarvan is 430 miljoen voor verlaging werkdruk. Dat gaat naar de besturen. Wordt Machiavellistisch aangewend. Net als bij die sloten geld voor de functiemix. Kansloos dus. En die ongelijke beloning? Het echte schandaal. De onderwijzer die hetzelfde werk doet als de leraar op de middelbare school, maar minder verdient. Een nieuwe rechtvaardige beloningsstructuur in de algemene vorming. Het enige waar politici in Den Haag wel invloed op hebben. Daar gaat deze regering niks aan doen.

Kortom, terwijl Den Haag met meer bewindslieden minder doet, zijn wij overgeleverd aan de Ypma’s, Rosenmöllers en andere tweederangs beroepspolitici. Mijn dagelijks werk in de klas, wat dat inhoudt, hoe dat gaat, waarom, ze begrijpen het niet. Maar ze sturen wel. Vanuit. Ja, vanuit wat eigenlijk? Hun eigen schoolervaring? Die van hun kinderen? Precies, we weten het niet. Daarom moeten die mislukte politici weg. Vanwege een gebrek aan kennis. In plaats daarvan. Bewezen slimme leraren bovenin. Sturing vanuit praktijkkennis. Misschien kunnen al die nieuwe actiegroepen -POVOMBOHBOWOinactie- daar eens over nadenken. Alleen bestuurders met onderwijsverstand laten extra geld bij de leraar en zijn klas landen.