De nieuwe versie van Index PDF Print E-mail

Het schoolvak economie krijgt een nieuw programma, ontworpen door een tweetal commissies die onder leiding stonden van de huidige directeur van de Centraal Planbureau, Coen Teulings. Dit programma is omgezet in een negental lesmethodes. Een daarvan is Index, uitgegeven door Thieme Meulenhoff. Ter promotie van de methode zijn filmpjes gemaakt. Drie om precies te zijn: index, concepten en contexten; index en het nieuwe programma en onderwijsvernieuwing. Deze en nog veel meer reclame zal hard nodig zijn, want van de negen methodes zijn er hooguit vier levensvatbaar. 

In de filmpjes leg ik uit wat de uitgangspunten zijn bij het maken van de lesmethode index, waar de fricties met de lespraktijk zitten en hoe leraren daar mee om kunnen gaan. Kort gesteld is het probleem; het nieuwe programma heeft de voorgeschreven concepten niet didactisch uitgewerkt met hulpbegrippen en technieken, docenten hebben een didactisch referentiekader vanuit het oude programma en zullen het dus bij nieuwe onderdelen, zoals de concepten samenwerken en onderhandelen en risico en informatie, soms even warm krijgen in de klas. Het advies luidt; gewoon blijven doen waar je goed en bent, raak niet in de war van allerlei in de haast geformuleerde vakinhoudelijk eisen, vertrouw op de praktijk- en vakkennis van jezelf en je collega's, bereid van daaruit lessen in met name de nieuwe onderdelen goed voor, praat daarover met elkaar, eis daarvoor ontwikkeltijd bij je directie.... en dan krijgt het nieuwe programma vanzelf vorm. 

 
Filmpjes op internet PDF Print E-mail

1.          

Rond het verschijnen van De ondergang van de Nederlandse leraar maakte mijn uitgever een beetje publiciteit. Zo werd ook voor het toen pas opgerichte NieuwAmsterdamTV een interview opgenomen, daar werden ruim twee minuten uitgesneden en dat werd op de site geplaatst. Het is ook op youtube te zien. Kern van het verhaal is dat de vreemde omgang met geld ons onderwijs ontwricht. Dit zogenaamde allocatiedeficit -de minister krijgt het geld maar mondjesmaat daar waar hij het wil hebben; bij de leraar en zijn klas- vindt zijn oorsprong in het bekostigingsstelsel en artikel 23 van de grondwet, dat de vrijheid van onderwijs vastlegt.

 

2.

De ondergang van de Nederlandse leraar leverde nogal wat interviews op. Tijdens één daarvan liep een bandje mee. Het uitgeschreven interview werd uiteindelijk geplaatst in de zaterdageditie van een groot aantal Hollandse kranten, waaronder het Haarlems en het Leidsch Dagblad. De titel luidde: leraren zijn de gekke Henkies van de arbeidsmarkt. Op internet is dat niet te vinden. Maar mijn uitspraken zijn onder het filmpje 'schoolmanagers moeten weg' geplaatst, te vinden op youtube.