PDF Print E-mail

Eind augustus verschijnt mijn nieuwe boek. Het Bezwaar van de Leraar. Het ziet er zo uit.

 

 
PDF Print E-mail

Pieter Leenheer tekent al een eeuwigheid. Werk van hem is verzameld in het boek Collega's. De tekeningen vangen herkenbare onderwijssituaties. Ze zijn leuk, raak, grappig, hilarisch. Daar tussendoor staat af en toe een verhaaltje. Waaronder een van mij. Ach, die woorden, zoveel zeggen ze niet. Het zijn de tekeningen die vertellen. Koop dat boek.

Read more...
 
PDF Print E-mail

De nieuwe leermethode economie Index is uit! 

Het was veel werk, maar eindelijk is het nieuwe leerboekenpakket Index voor de tweede fase en de derde klas op de markt. Wel moet het laatste deeltje, globalisering, voor de bovenbouw havo en vwo nog ontwikkeld worden. Globalisering HAVO is halverwege het volgend schooljaar klaar, vwo volgt later, want het nieuwe programma begint op 4vwo pas in 2011.  

Bronnen uit de dagelijkse werkelijkheid vormen elke keer weer het begin van leren. Aan de hand daarvan komen de acht concepten uit Teulings II op verschillende manieren aan de orde. De aanpak is concentrisch; na aanraken van vakbegrippen, volgt verdieping, om ze uiteindelijk definitief en in samenhang vast te leggen. De methode zit dicht bij de belevingswereld van leerlingen, zodat zij de nieuwe economische werkelijkheid herkennen en die verbinden met de nieuw te leren begrippen. Door de flexibiliteit is de methode makkelijk aan de lessituatie aan te passen.

Index voor klas 3 havo/vwo

Ook nieuw is het katern dat speciaal is ontwikkeld voor klas 3 havo/vwo: Mensen en economie. Dit leeropdrachtenboek behandelt economie en M&O voor de derde klas leerling zoals dat nog niet eerder gedaan is. Het laat leerlingen meedenken vanuit herkenbare situaties en dilemma’s in onze samenleving. Het dwingt tot actief meedoen aan de hand van een aantal actuele economische begrippen die ook in de bovenbouw nodig zijn. Leerlingen die willen oefenen met rekenvaardigheden kunnen dat met een speciaal online programma doen.

De pakketsamenstelling bovenbouw: 

Vijf katernen HAVO:
De Nederlandse economie; Markten en welvaart; Werk en inkomen; Waarde van de munt en Globalisering

Ook het VWO kent vijf katernen, onder dezelfde titels, maar uiteraard met een andere inhoud

 
PDF Print E-mail

De ondergang van de Nederlandse leraar - Ton van Haperen, uitgegeven door Nieuw Amsterdam 2007

Door de Volkskrant uitgeroepen als een van de beste boeken van 2007

Het onderwijs is bijna dagelijks negatief in het nieuws met kwaliteitsverlies, het nieuwe leren, fraude, geweld, te veel managers, segregatie, schaalvergroting en een lerarentekort. Maar de onderwijsgemeenschap, van kleuterschool tot universiteit, bestaat uit drie miljoen mensen die lang niet allemaal in zak en as zitten.
Cijfers leren dat door twintig jaar zuinig overheidsbeleid het hoger onderwijs is ontzien en het basisonderwijs kleinere klassen heeft gekregen, maar dat daardoor het voortgezet onderwijs budgettair door de mangel is gehaald. Terwijl juist in dit deel van het Nederlandse onderwijssysteem de schoolorganisatie, het curriculum en de pedagogisch-didactische aanpak ingrijpend op de schop zijn genomen.
In dit vernieuwingsproces lijken de afzonderlijke beleidsmaatregelen heel zinnig geweest. Bij elkaar opgeteld hebben ze helaas een vernietigende uitwerking op de beroepstrots en het functioneren van de leraar. Door dit alles lopen de prestaties terug. De aansluiting met het vervolgonderwijs verslechtert en leerlingen stromen steeds vaker af naar lagere schooltypen. Met de aanstaande pensionering van een groot deel van het lerarenkorps dreigt bovendien een heuse personeelscrisis.
Hoe de leraar is opgeleid, wat zijn kwaliteiten zijn en op welke wijze hij en zijn school pubers aan deze samenleving weten te binden, het zijn de prangende kwesties van de nabije toekomst. De Europese doelstelling is dat vanaf 2010 vijftig procent van de jongeren een diploma hoger onderwijs haalt. In Nederland gaat zestig procent naar het vmbo, een aanzienlijk deel daarvan behaalt nimmer een startkwalificatie. Voor het onderwijs is het nu of nooit.

 

 

Van economische informatie naar economische kennis - Ton van Haperen, uitgegeven door de OU in 2007

In 25 Casussen, van economische informatie naar economische kennis, heeft Ton van Haperen een aantal economische begrippen en relaties besproken, waarbij de overdracht van kennis tussen leraar en leerling centraal staat. Elke casus kent een vast stramien. Een korte inleiding, een beschrijving van een lessituatie en een misconceptie, een dialoog, controlevragen en evaluerende opmerkingen. Dit boek help leraren economie bij de verbinding van de schoolvak met wat bij kinderen reeds in het hoofd zit. Met name daar gaat het namelijk nog wel eens mis in de klas, waardoor fouten en misconcepten ontstaan. De 25 casussen laten die mechanisme aan de hand van concrete lesstof niet alleen zien, ze bieden tevens instrumenten aan waarmee de misverstanden kunnen worden opgeruimd. Het boekje is te bestellen bij de Open Universiteit, maar ook te downloaden van de site van het Ruud de Moor centrum.

 

Index voor de tweede fase - een economie methode uitgegeven door Thieme Meulenhoff

Index is een onderwijsmethode voor het schoolvak economie voor de tweede fase. De methode bestaat uit zes delen voor zowel HAVO als VWO en is concentrisch. Economische begrippen zijn nooit uitbehandeld, maar komen in verschillende contexten terug. Stijgende of dalende luchtvervoercijfers, vergrijzing, overconsumptie: concrete maatschappelijke vraagstukken vormen het vertrekpunt van de hoofdstukken. Reeds in het in 2003 uitgekomen deel ‘de waarde van munt’ staat beschreven hoe banken hypotheken verpakken en doorverkopen. Tevens wordt gewezen op het risico daarvan… in 2008 zal dit gedrag van banken leiden tot een kredietcrisis die zijn weerga niet kent. Kortom… index is bij de tijd. Ook qua aanpak; in zes afzonderlijke katernen, die zowel theorie als opdrachten presenteren, laat Index steeds weer zien welke rol economie speelt in de wereld rondom ons. De Nederlandse economie is het inleidend katern dat vanuit onze directe en nationale omgeving de basis legt onder het begrippenapparaat. De vier daaropvolgende katernen verdiepen vanuit de economische theorie het geleerde en breiden dat uit. In het katern globalisering komt alles aan de hand van herkenbare problemen in de wereldeconomie weer terug op een weer hoger abstractieniveau. De methode is bedacht door Ton van Haperen. Hij is tevens mede-auteur en eindredacteur. Momenteel werkt hij met Nico van Arkel en Paul Scholte aan nieuwe methode rond de concepten en contexten van het zogenaamde programma Teulings, dat in 2010 zal worden ingevoerd. Van deze nieuwe methode heeft Thieme Meulenhoff reeds twee proefkaternen uitgebracht.

 
PDF Print E-mail

Van wie is het onderwijs - Redactie Pieter Hettema en Leo Lensen, Uitgeverij Balans 2007

Na jaren van felle kritiek op de stortvloed aan circulaires, gaat het debat in het Nederlandse onderwijs nu vooral over de macht van managers. Kan het onderwijs niet beter en slimmer bestuurd worden – zonder dat leraren gebukt gaan onder nieuwe bureaucratie? Wat is het voordeel van al die grote, autonome scholen? Dit boek geeft meer inzicht in achtergronden, feiten en consequenties van de toegenomen autonomie van het onderwijs. Het geeft antwoord op de vraag hoe het Nederlandse onderwijs beter bestuurd kan worden en hoe het meer gebruik kan maken van alle middelen die het in huis heeft. Geen klaagverhalen, maar scherpe analyses en oplossingen. Voer voor een beter debat over beter onderwijs in Nederland. Voor iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt. Het essay Managers wurgen de erudiet vakleraar van Ton van Haperen staat op de bladzijdes 121 - 137

 

Steeds minder leren. De Tragedie van onderwijsvernieuwingen - Redactie Maria Rietdijk, uitgegeven door IJzer in 2005

 Van laag tot hoog heeft het onderwijs in Nederland een dieptepunt bereikt. We zijn er allemaal getuige van, stonden erbij, velen hebben gewaarschuwd, maar niemand heeft de neergang tegengehouden. De verloedering is thans in een stroomversnelling gekomen. In deze bundel maakt een groot aantal prominenten de balans op van veertig jaar onderwijsvernieuwing in Nederland. De politicus en de beleidsmaker zijn minder ongerust over de toekomst dan de (hoog)leraar en de cultuurfilosoof, maar dat er iets ernstig mis is met ons onderwijs komt in dit boek luid en duidelijk naar voren. De vereniging Vrienden van het Gymnasium wil met deze bundel een ieder die de kwaliteit van ons onderwijs ter harte gaat, uitnodigen tot deelname aan dit debat. Het essay Onderwijs begint bij de leraar staat op de bladzijdes 90 - 98

 

De leukste collega - Mark Vermeulen, Lachesis en Ton van Haperen, uitgegeven door de Aob in 2004

Het boekje Leuk is cadeau gedaan aan nieuwe leden van de Algemene Onderwijsbond. Het bindend thema is de leukste collega (en/of de vevelendste). De stukken van Ton van Haperen, Mark Vermeulen en Lachesis worden afgewisseld met een stripverhaal van Wim Stevenhagen, tekeningen van Len Munnink en korte grafische intermezzo’s van Typetank. No more goodfellas, het einde van een gedragscode van Ton van Haperen staat op de bladzijdes 31 - 43
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2