Skip to content

Klets op maat

Paul Rosenmöller lobbyt namens de VO-raad met het diploma op maat. Leerlingen slagen nu voor vwo, havo of vmbo. Slechte resultaten in bijvoorbeeld wiskunde leiden dan naar een lager schooltype. Terwijl die leerling misschien goed is in talen. Kortom, een havo diploma met Nederlands en moderne vreemde talen op vwo niveau sluit beter aan bij het talent van het kind. In Engeland en de VS doen ze het ook zo. Met levels. Waarom hier niet?

Omdat we hier een ander stelsel hebben natuurlijk. In Engeland en de VS zitten kinderen tot hun zestiende levensjaar in heterogene groepen. Op een middenschool. Die sorteert hun voor. Voor die levels. En na het behalen daarvan begint het gevecht om toelating tot het vervolgonderwijs. In Engeland eisen Oxford en Cambridge drie A-levels. Maar de universiteit van pak hem beet Portsmouth accepteert ook C en D levels. Hier in Nederland is een diploma in een schooltype het ticket tot elke universiteit, hbo- of mbo instelling. In de weg daar naartoe begint de selectie in groep zeven van de basisschool. De entreetoets maakt de splitsing vwo/havo en vmbo zichtbaar. Vanaf dan homogeniseren groepen. Met het stijgen van de leeftijd vallen ook nog eens onderdelen af. De vijftienjarige in het profiel Cultuur en Maatschappij heeft geen last van beta-vakken. Kortom, de verschillen in Nederlandse klassen zijn klein. Waarom dan ingewikkeld doen met maatwerk? Roosters braken al bizar lange schooldagen uit. Meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit staan voor les in de avond. En ja, kinderen volgen in het huidige stelsel soms vakken waar ze weinig affiniteit mee hebben. Nou en? Ze doen hun best maar. Het Bint argument. Van de schrijver Borderwijk. Niet de leraar gaat door de knieën. De leerling verheft zich.

Kijk, toen ik in de vooreindexamen klas zat, hadden zowel een vriend als ik een herexamen. Voor twee vakken. Overdag lagen we aan het strand. ’s Avonds zaten we in de kroeg. Van studeren kwam weinig. De laatste vrije maandag van de zomervakantie kwam de hamvraag; aan de slag, of niet? Bij doubleren zou ik bij het vriendinnetje dat het net had uitgemaakt in de klas komen. Ik ging aan de slag. Mijn vriend ontbeerde zo’n prikkel, ging niet op examen en doubleerde. Pubers kiezen op school voor de makkelijke weg. Altijd. De pedagogische opdracht van leraren en schoolleiding is die te blokkeren. 

Maar zo’n Rosenmöller heeft niks met pedagogische opdrachten. Deze natural born politicus wil beleidsresultaat. En die drijfveer is fouter dan Zwarte Piet. Want Rosenmöller is niet gekozen door ouders, leerlingen en leraren. Maar bepaalt wel hun omgeving. Godzijdank volgt deze keer een correctie van de onderwijsraad. Die zegt; die VO-raad klets op maat, niet doen! Staatssecretaris Dekker veegt geschrokken zijn beleidsvoornemens van tafel. En dat roept toch een fundamentele vraag op. Wie regeert eigenlijk het voorgezet onderwijs? De democratisch gecontroleerde minister, de Zonnekoning van de VO-raad of de door de Kroon benoemde experts van de onderwijsraad? Het is anarchie bij de onderwijselite.

Published inColumns

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *