Skip to content

Evidence based gelul

De Onderwijsraad wil leraren anders gaan opleiden. Dat staat in het advies Ruim baan voor leraren dat een drietraps-opleidings-raket propageert; eerst basis, dan cluster en tot slot specialisatie. De basis is wat alle leraren doen. Lesgeven. In het cluster doe je hetzelfde, maar dan binnen een leergebied of een groep leerlingen. Denk aan tien- tot veertienjarigen. Mens en maatschappij. De specialisatie is vakgerelateerd. Concreet betekent dit dat de onderwijzer die kinderen momenteel alles leert, het werk gaat doen binnen bijvoorbeeld het leergebied taal, om ook Engels, Nederlands, Duits en Frans te geven aan dertienjarigen. Ik kan aan de slag met aardrijkskunde en geschiedenis in groep 6. 

Welk probleem lost dit op? Het lerarentekort. Loopbaanperspectief gaat dat terugdringen. Vergroting van mobiliteit staat in deze gedachte voor arbeidssatisfactie. En ja, momenteel geldt, degene die weg kan, vertrekt. En dan het drama; juist dit plan zet die exit-poort nog verder open. 

De gepropageerde breed inzetbare leraar is namelijk de natte droom van elke werkgever. De leraar als pion in zijn spel. En jij en ik willen dat juist niet. Geschiedenis en aardrijkskunde in groep 6 is voor mij namelijk ingewikkeld. Ik weet weinig van die vakken en nog minder van de kinderen. En lesgeven begint bij doorgronden van inhoud, kennis van doelgroep, kennis van onderwijzen, pas daarna kun je aan het werk. De idee dat je los van vak en doelgroep kan leren lesgeven, om vervolgens op verschillende verdiepingen in het onderwijsgebouw met een glimlach aan de slag te gaan, wereldvreemder wordt het niet.    

Wat is het toch, met die Onderwijsraad? Laatst een bizar rapport over de lumpsum. Conclusie? This is as good as it gets. Dat is geen feit, maar een opvatting, want veertig jaar terug zaten lerarenopleidingen bomvol en dat heeft alles met die lumpsum te maken. Maar sinds de Onderwijsraad de evidence based hoogleraar Henriƫtte Maassen van den Brink als voorzitter heeft, zijn de adviezen ideologischer dan ooit. Ook met het laatste tekentafelconstruct kunnen vooral maatschappijinrichters uit de voeten. Het cluster tien tot veertien jarigen is het voorportaal van de middenschool. De Curriculum.nu luchtfietsers omarmen de leergebieden.

Het rapport zou moeten gaan over het opleiden van leraren, maar gaat over alles. Maar alles tegelijk onderzoeken kan alleen God. Ziehier het verhaal van de intelligente mensen en onderwijsbeleid; ze verdwalen steevast in de praktijkdoolhof en gaan vervolgens zelf voor God spelen. Zo ook deze evidence based professor. Ze deelt tijdens de presentatie van het rapport nog even een sneer uit naar chagrijnige zure leraren en het werk zit erop, ze vertrekt, op naar de volgende uitdaging. Zal ik eens wat zeggen mevrouw de voorzitter? Leraren willen en kunnen dingen. Vraag daar eens naar. En nog iets. Vernieuwen zonder onze instemming is kansloos. Een evidence based constatering.

Published inColumns

One Comment

  1. Marinus Marinus

    Helemaal mee eens. Een collega uit Rotterdam en ruim 33 jaar in het onderwijs

Leave a Reply to Marinus Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *