Skip to content

Regenten en wijsneuzen

Deze column is eerder verschenen in Het Onderwijsblad

Het gaat steeds slechter met het algemeen vormend onderwijs. Daar schrijf ik ook al even over. Vanuit bestuurlijke, wetenschappelijke en politieke kring was de reactie tot voor kort; wat een azijnpisser ben jij! Heb het eens over wat goed gaat! Mijn antwoord was dan; er gaat steeds minder goed en stop met schelden, ik geef les, moet je ook eens proberen en verder, beperk je tot feiten en argumenten, weerleg ze… doe dan! Ik geef toe, ietwat aan de defensieve kant, mijn reactie. Anderzijds, ik zit gevangen in een dertig jaar aanhoudend Tsjernobyl-moment van totale implosie, dat maakt soms wat kriegelig.

Maar goed, de tijden veranderen. De actuele stroom van veranderplannen die de media met enige regelmaat doen oplichten, tonen dat mijn ‘zo kan het niet langer’ constatering ineens breed gedeeld wordt. Helpen gaat dat overigens niet, want ook die nieuwe plannen negeren praktijkkennis en -argumenten, waardoor ze bewegen op een continuüm tussen de uitersten ‘goed bedoeld’ en ‘lerarenhaat’. Zo adviseren de wijsneuzen van de onderwijsraad een nieuwe bevoegdhedenregeling. Eerst leren onderwijzen, dat maakt flexibel en mobiel, breed inzetbaar, daarna studeren op vakinhoud. Dit gaat het lerarentekort bestrijden. Maar hoe dan? Geen idee. De regenten, je kent ze wel, bestuursraden, kinderen die bestuurders acteren van het LAKS, christenbonden, tekenen een onderwijspact dat de motivatiedaling, kansenongelijkheid en afkalvende status van de leraar te lijf gaat. Met een medicinale cocktail van personalisering leertrajecten, middenschool en op tweejarige leeftijd naar school. Dat laatste is best handig, want dankzij dat leerlingvolgsysteem weten we dan op driejarige leeftijd al wie naar het vmbo en wie naar havo/vwo gaat. Maar dat zeggen we pas als ze vijftien zijn. Resultaat? Twaalf jaar gepersonaliseerde frustratie en verveling in de klas. En dan eindbaas Slob. De minister is vooral druk met schoolbezoeken. De tweets van het rondreizend circus @arieslob spreken van bevlogenheid, enthousiasme en passie op de werkvloer. Kortom, het gaat eigenlijk best lekker. @arieslob wil wel graag een nieuw curriculum, want zo’n stelling van Pythagoras kan niet meer in onze snel veranderende samenleving. Dimmen dus. Met die vakkennis. Ga liever nationaal personen vormen. Nette burgers maken. Algemeen vormend onderwijs volgens het Noord-Korea aan de Noordzee model.

Wat een dram-drama, dit. Kinderen leren op school elke dag een beetje minder, iemand die iets kan, gaat niet voor de klas en dit systeemfalen is een direct gevolg van slecht beleid. En wat doen de verantwoordelijke wijsneuzen en regenten? Ze erkennen het probleem, boeren halsstarrig hun eerder gemaakte fouten op, waardoor het algemeen vormend onderwijs de komende vijftig jaar nog verder achteruit kachelt. En waar is de correctie van markt en overheid? De regenbui die de smerigheid van de scholen spoelt?  Die is er niet. Ziehier het echte probleem.   

Published inColumns

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *