Skip to content

Op de zeepkist voor NLBeter

Ik ga op de zeepkist en op de lijst voor de nieuwe partij NLBeter. Hieronder leg ik uit waarom.

Mijn laatste boek, Het Bezwaar van de Leraar (Amsterdam University Press, 2018), heeft als ondertitel; hoe slecht beleid de school vernielt. Deze zin is actueler dan ooit. Het algemeen vormend onderwijs presteert steeds slechter. Dit proces is decennia aan de gang.

In 1996 publiceerde ik mijn eerste artikel hierover in NRC/Handelsblad onder de titel; kleine stap van studiehuis naar coffeeshop. De stelling was dat individualisering van het leerproces een hogere middenklasse-brainwave is die kinderen uit andere milieus uitsluit. In datzelfde jaar publiceerde ik ook een stuk over de toen in te voeren lumpsum, dit bekostingingstelsel zou tot rijkdom op kantoor en armoede in de klas leiden. Daarna volgden vele artikelen in kranten en columns in Het Onderwijsblad, uitgegeven door de Algemene Onderwijsbond.

In 2007 publiceerde ik De Ondergang van Nederlandse leraar (Nieuw Amsterdam, 2007). De bedrijfsmatige aanpak van schoolbesturen en het maar blijven tamboereren op individualisering van het leerproces transformeerden de van oorsprong erudiete vakdocent in een jeugdwerker. Tot zover de terugblik, want ik was toen nog optimistisch. Rapporten van Rinnooy Kan en een parlementaire enquetecommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem onderschreven namelijk deze analyse voor een groot deel. De grote vernieuwingen waren mislukt en het opleidingsniveau van leraren moest omhoog.

Maar alles werd erger. Het geld dat vrijgemaakt werd, heeft enkel geleid tot een verdere afname van het aantal academici voor de klas, in plaats van een toename. Dit falen is het terugkerende mantra van de Nederlandse onderwijspolitiek; de resultaten tegengesteld aan de doelstellingen, altijd, echt altijd. Over die teleurstelling ging Het Bezwaar van de Leraar, een pessimistisch pamflet in de categorie ‘het komt nooit meer goed’. Een misvatting natuurlijk, de mens kan best een goed werkend onderwijsbestel organiseren. Tussen 1960 en 1975 lukte dat althans vrij aardig in dit land.

Mijn kritiek in columns, artikelen, boeken en mediaoptredens op het bestaande onderwijsbestel zijn politiek. Ze gaan altijd over inrichtingskwesties die de professionaliteit van leraren doen afbrokkelen, waarna kinderen minder leren op school. Ik hoopte dat bestaande partijen daar iets mee zouden doen, wat selectief ook gebeurde, maar altijd binnen het bestaande stelsel, dat stelsel dat van elke goed bedoelde verbetering al snel een verslechtering maakt.

Vanaf deze constatering rest mij niks anders dan zelf politiek actief worden. Ik heb me aangesloten bij de nieuwe politieke partij NLBeter. Deze partij is niet links, niet rechts en richt zich op de thema’s gezondheid, onderwijs en leefomgeving. Centraal in het denken staat; herstel van de bestuurbaarheid van de publieke sector middels honorering van praktijkkennis van professionals. Waarbij het begrip praktijkkennis de unieke kracht en waarde van de professional vertegenwoordigt als zijnde de plek waar wetenschap, ervaring, waarden, normen, attitude en opvattingen elkaar ontmoeten.

Verbetering van onderwijs gaat niet vanzelf, maar vereist een aantal robuuste politieke ingrepen vanuit de fundamentele inrichtingsvragen ‘wat willen we?’ en ‘ wat kunnen we?’ Ik hoop vanuit NLBeter een bijdrage te kunnen leveren aan de antwoorden op deze vragen.

Door aanklikken kun je het voorlopig onderwijsprogramma, een column en nog een column van mij op de website van NLBeter lezen. Dat is waar ik en deze partij voor staan.

Ik ben benieuwd wat je er van vindt en hoop op je steun 17 maart 2021!

Published inUncategorized

2 Comments

  1. Ton,
    Alle genoemde doelstellingen zijn lovenswaardig. Ook de analyses over het afglijden van het niveau en het oorzakelijk verband (slecht bestuur, verkkerde prioriteiten) zijn herkenbaar. Echter mist er in mijn ogen een belangrijk onderdeel. De OOP-ers, in alle maten en soorten, worden nergens benoemd. De administratieve en onderwijs gerelateerde ondersteuners hebben ook een e
    belangrijke rol in het gehele systeem, net als leerkrachten/docenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *