Skip to content

Dit is niet een voorjaarsdepressie

Beter wordt het niet, bedenk ik tijdens het parkeren na terugkomst van een lesbezoek. De zon schijnt en vooral, ik zag de natural born teacher. De relatie met de klas, de didactische keuzes, de kwaliteit van de instructie, alles wat deze jonge lerares in dat lokaal deed, het ging als een heet mes door een pak boter… ze was ontroerend goed. Even een verslag tikken en het is weekend. Ik zet de computer aan, surf eerst naar internet, bekijk de play off resultaten van het Amerikaans basketball, lees hoe Joni Mitchell Bob Dylan beledigt, check de onderwijsberichten en stuit op het verslag van de inspectie[i]. Mooi, de foto’s van kinderen, die de ene keer serieus in de lens kijken, dan lachen, werken… aan hun ligt het niet. Maar dan de tekst, die doet mijn stemming omslaan, wat een drama; de sector doet de jeugd systematisch tekort. Ik ga op zoek naar reacties en die zijn opvallend mild. De VO raad stelt dat het voorheen erger was, dit is vooruitgang. Maar hoe ziet die er dan uit?

Ik ga opnieuw door de tekst. Wist jij dat er 110 onderwijsmanagers zijn die meer verdienen dan de minister president? Een grondslag voor deze excessieve beloning kan de inspectie niet vinden. En ja, ook ik ken de legitimerende riedel; een professionele bestuurscultuur kost geld, daardoor verbetert de kwaliteit van de besluitvorming. Maar juist daarvan merkt niemand iets. Neem de ouderbijdrage. Die is vrijwillig, bedoeld voor gezelligheid, maar veertig procent van de middelbare scholen gebruikt geld van ouders als aanvulling op de rijksbijdrage, voor bijvoorbeeld schoolboeken en computers. Feitelijk is dit geïnstitutionaliseerde diefstal, lang geleden bedacht in Zuid Italië. Hoe zal het verweer deze keer luiden? Den Haag verstrekt te weinig budget? Dit is de enige manier om kwaliteit te bieden? Maar waarin zit die dan? Volgens de inspectie genieten 145.000 kinderen waardeloos onderwijs. Dit betekent overigens niet dat de rest goed af is, want in het voortgezet onderwijs wordt één op de zes lessen verzorgd door onbevoegde docenten. Vergeet niet, die bevoegdheid is slechts een drempeltje. Uiteindelijk gaat het om vakkennis en de bereidheid tot ontwikkeling in het beroep. Maar door het lerarentekort staan steeds vaker mensen voor de klas die dat niet kunnen. Onvoldoende leerresultaten schrijven ze sans gêne toe aan gebrekkige motivatie bij de jeugd, ouders die niet opvoeden… einde oefening, toch?

Ik weet best; er gaan ook dingen goed. Collega’s die inspireren, gratis bijles geven, kinderen zullen hun nooit vergeten. Maar die verdiensten zijn persoonsgebonden, staan los van de werkomgeving. Punt is, mijn natural born teacher wil excelleren in lesgeven, maar haar prestaties worden in deze janboel amper opgemerkt, laat staan gewaardeerd… dat is niet vol te houden. Weet je wat tien jaar leraren opleiden mij heeft opgeleverd? Talloze mailtjes van vertrekkende talenten! Het motief? Een achterlijke schoolorganisatie! Gelaten zet ik de computer uit. En dat verslag? Laat maar, het is weekend, de zon schijnt, beter wordt het niet.

[i] Voor de liefhebbers, zie: http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsverslagen/2010/Onderwijsverslag+2008-2009.pdf

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *