Skip to content

Boeken

De ondergang van de Nederlandse leraar – Nieuw Amsterdam 2007

Het onderwijs is bijna dagelijks negatief in het nieuws met kwaliteitsverlies, het nieuwe leren, fraude, geweld, te veel managers, segregatie, schaalvergroting en een lerarentekort. Maar de onderwijsgemeenschap, van kleuterschool tot universiteit, bestaat uit drie miljoen mensen die lang niet allemaal in zak en as zitten.
Cijfers leren dat door twintig jaar zuinig overheidsbeleid het hoger onderwijs is ontzien en het basisonderwijs kleinere klassen heeft gekregen, maar dat daardoor het voortgezet onderwijs budgettair door de mangel is gehaald. Terwijl juist in dit deel van het Nederlandse onderwijssysteem de schoolorganisatie, het curriculum en de pedagogisch-didactische aanpak ingrijpend op de schop zijn genomen.
In dit vernieuwingsproces lijken de afzonderlijke beleidsmaatregelen heel zinnig geweest. Bij elkaar opgeteld hebben ze helaas een vernietigende uitwerking op de beroepstrots en het functioneren van de leraar. Door dit alles lopen de prestaties terug. De aansluiting met het vervolgonderwijs verslechtert en leerlingen stromen steeds vaker af naar lagere schooltypen. Met de aanstaande pensionering van een groot deel van het lerarenkorps dreigt bovendien een heuse personeelscrisis.
Hoe de leraar is opgeleid, wat zijn kwaliteiten zijn en op welke wijze hij en zijn school pubers aan deze samenleving weten te binden, het zijn de prangende kwesties van de nabije toekomst. De Europese doelstelling is dat vanaf 2010 vijftig procent van de jongeren een diploma hoger onderwijs haalt. In Nederland gaat zestig procent naar het vmbo, een aanzienlijk deel daarvan behaalt nimmer een startkwalificatie. Voor het onderwijs is het nu of nooit.

Op de Ondergang ben ik best trots. Het boekje deed het aardig. Er was een tweede druk en wat publiciteit.

Andere geschreven boeken.

Van economische informatie naar economische kennis Open Universiteit

In 25 Casussen, van economische informatie naar economische kennis, heeft Ton van Haperen een aantal economische begrippen en relaties besproken, waarbij de overdracht van kennis tussen leraar en leerling centraal staat. Elke casus kent een vast stramien. Een korte inleiding, een beschrijving van een lessituatie en een misconceptie, een dialoog, controlevragen en evaluerende opmerkingen. Dit boek help leraren economie bij de verbinding van de schoolvak met wat bij kinderen reeds in het hoofd zit. Met name daar gaat het namelijk nog wel eens mis in de klas, waardoor fouten en misconcepten ontstaan. De 25 casussen laten die mechanisme aan de hand van concrete lesstof niet alleen zien, ze bieden tevens instrumenten aan waarmee de misverstanden kunnen worden opgeruimd. Het boekje is te bestellen bij de Open Universiteit, maar ook te downloaden van de site van het Ruud de Moor centrum.

Daarnaast twee keer de lesmethode economie Index voor de bovenbouw en onderbouw havo/vwo bedacht, voor een deel geschreven en de eindredactie gedaan. De methode Index is uitgegeven door Thieme Meulenhoff.

En dan zijn er ook nog ik weet niet hoeveel artikelen in verschillende boeken. Niet bijzonder interessant, want daar staat grotendeels hetzelfde in als in Het bezwaar en De ondergang. De oplages van al die boeken waar ik een bijdrage aan heb geleverd, zijn niet van dien aard dat iemand daar van onder de indruk is. Het valt in de categorie ‘vergeten waar’.

Twee vakdidactische artikelen in boeken van Fred Janssen, Hans Hulshof en Klaas van Veen is misschien nog wel de moeite van het noemen waard. Omdat ze zo anders zijn. Je kunt hieronder door aanklikken die boeken vinden. Mijn stukken zie je vanzelf

Die boeken zijn:

uitdagend gedifferentieerd onderwijs.

wat is echt de moeite waard om te onderwijzen?

Daarnaast twee keer de lesmethode Index uitgegeven door Thieme/Meulenhoff gemaakt. Maken wil zeggen het ontwerp, delen geschreven en eindredactie gedaan. De bovenbouw methode HAVO/VWO is inmiddels uit de running, Thieme maakt geen economiemethode meer, levert te weinig op. Deze is er nog wel.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *