Skip to content

Wat nou lerarentekort!?

Het is wat. Dat lerarentekort. De kranten schrijven er apocalyptisch over. Maar wat is het eigenlijk? Waar komt het vandaan?

Een voorbeeld. Het Financieel Dagbladschrijft; scholen kunnen het vak informatica niet meer verzorgen. Omdat er geen leraren zijn. De vakvereniging van docenten reageert geschokt. Informatica, een vak van en voor docenten. Dat gaat nu ophouden. Een kleinmenselijk drama.

Mooi gesproken, maar hele hordes hebben dit vak nooit gehad en het gaat prima met ze. En er is nog iets. Mijn zoon is onlangs afgestudeerd aan een informaticaopleiding. 

In de minor kon hij een onderwijsvariant doen. Geen haar op zijn hoofd die eraan dacht. Waarom? Er zijn geen banen! Hooguit piepkleine functies waar hij concurreert met zittend personeel met een computercursus. Bovendien, het onderwijs laat zich aan hem niet zien. Dat doen bedrijven wel. De banen komen naar hem toe. Tegen een startsalaris tussen de 2500 en 2700 euro. Precies wat een beginnende kandidaatnotaris, advocaat en… leraar verdient. Maar die bedrijven scouten. Actief. Maken nieuw personeel belangrijk. De werkgever klapt bij de afstudeerpresentatie van mijn zoon de handen blauw. Zet daar onze autonome onderwijsondernemers naast. Die schrikken pas wakker als er een vacature is, om die 0,321 fte vervolgens in paniek en onzorgvuldig in te vullen. Afgelopen zomer zelf veel gesolliciteerd. Nog nooit zo respectloos behandeld. Mijn studenten op de universiteit moeten na verzenden van een brief zelf informeren naar het verdere verloop. Een bevestiging of afwijzing krijgen ze meestal niet. Deze jonge leraren kunnen elders aan de slag en pats, weg zijn ze. 

De mediabeschouwingen over het lerarentekort zijn bizar oppervlakkig. Een vak verdwijnt. Een leraar wordt ziek. Niemand zit naast de telefoon te wachten om te mogen invallen. Tja, wat dacht je dan? De vervangingsmarkt is afgeroomd door uitzendbureaus die leraren wegzetten tegen dubbele loonkosten. Bovendien, het probleem ‘een warm lichaam voor de klas’, voor anderhalf tientje per uur, het salaris van de werkster, is oplosbaar. Maar het echte lerarentekort, de cocktail van opleidingen met lage status, niet competitief, de wervingsonmacht van scholen, de ambitieuze hoogopgeleide twintiger met arbeidsmarktkracht wil daar niet bij horen, precies dat lerarentekort is de oorzaak van sluipende kwaliteitsdaling. Gevolg? Slechte lessen vreten de motivatie voor leren op school weg. De enige echte reden voor groeiende kansenongelijkheid.

Ziehier de vernietigende kracht van een kwalitatief lerarentekort. Rinnooy Kan constateerde dat reeds in 2007. Geen politicus of bestuurder heeft het daar nog over. Stampvoetend schreeuwen om meer geld gaat daarentegen prima. Maar een miljard meer, altijd fijn, maar  het helpt geen fuck. Dat deden we tien jaar terug namelijk ook. De neergang ging ongeremd verder. Slecht bestuur, dat is de kwestie. Doe daar wat aan. En snel, want anders hoef het niet meer.   

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *