Skip to content

Verbieden is cool

Een strenge inspectie controleert op lestijd. Scholen verzorgen niet eens het wettelijk vastgelegde minimum aantal uren en het is wachten op de eerste boetes. De Besturenraad wil roken verbieden op scholen. Een christelijke instelling in Amersfoort verbiedt leerlingen naar de televisie te kijken. De SP wil dat schoolbeleid weer verbieden. Deze partij stelt ook een schoolverbod op mobiele telefoons voor, omdat leerlingen daarmee porno zouden uitwisselen. Deze roep om nationale regels, en controle op de naleving daarvan, is nieuw in het onderwijs.

Ga even mee naar een jaar of tien geleden. Onze westerse samenleving bevindt zich in een periode van geluk en voorspoed met een bloeiende informatiseringseconomie. In NRC Handelsblad schrijft D66 politicus Thom de Graaf dat inflatie en werkloosheid voorgoed voorbij zijn en filosoof Francis Fukuyama verklaart de liberale democratie tot de ultieme regeringsvorm. Globalisering maakt markten sterker dan staten. Het big government concept, met zijn gedram op gelijkheid, is passé. Door privatisering ontstaat een diversiteit aan producten en diensten. De burger krijgt eigen verantwoordelijkheid, welvaart en keuzevrijheid. Deze beweging neemt ook het onderwijs mee. Schoolbesturen verzelfstandigen; autonomie en management moeten de grote stap voorwaarts brengen.

Maar dan gaat het mis. De burger is ontevreden over het maatschappelijk rendement, wil de veiligheid van vroeger terug en eist een sterke overheid. Politici herkennen de stemmingswisseling en pikken die feilloos op. Geert Wilders en zijn PVV wensen een verbod op de Koran en stopzetting van maagdenvlies hersteloperaties. Oké, ik zie je denken, Wilders, een randfiguur. Kan zijn, maar VVD leider Mark Rutte wil dubbele nationaliteiten verbieden, de SP de ‘goedkoop lenen spotjes’, en de PvdA het computerspel Manhunt2. Over de totale breedte van het politiek spectrum hoor je niemand meer over eigen verantwoordelijkheid, verbieden is cool.

De deregulering van de jaren negentig is definitief voorbij en dat biedt voor ons leraren een nieuwe kans. Minister Ronald Plasterk wil verandering, heeft commissies aan het werk gezet… de golf die alles schoonspoelt is in wording. Het enige wat jij en ik moeten doen, is op tijd met ons plankje in het water liggen en lekker meesurfen in plaats van verzuipen. Concreet betekent dat: met het mes tussen de tanden regels eisen. Een verbod op onbevoegden voor de klas! Een verbod op meer dan twintig leerlingen in een lokaal! Een verbod op meer dan vijfentwintig lessen per week! Een verbod op achtste uren! Dit alles ter bescherming van de schaarse vakdocent.

Verprutsen we ook deze kans, dan gaat de neergang door en belanden we in de dead zone. Rector Maritza Tamayo in Manhattan geeft deze treurige fase een gezicht. Wanhoop omtrent de slechte resultaten van haar leerlingen dreven haar in de armen van charlatans. Zij liet haar school reinigen met kippenbloed. Dit zogenaamde ‘santaria ritueel’ uit het Caraïbisch gebied was haar laatste hoop op kwaliteitsverbetering, aldus Associated Press. Daarom, voorkom voodoo, kies voor kwaliteit, bescherm de leraar, met regels… dit wordt een beslissend schooljaar.

Published inColumns

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *