Skip to content

Trumpie

Het is op de ouderavond van mijn 6 VWO. In december. Twee weken voor de kerstvakantie. Een meisje heeft haar rekentoets nog niet gehaald. Haar moeder zegt. In het regeerakkoord staat dat die toets ook op vwo verdwijnt. Voor mijn dochter is dit belangrijk. Ze kan zakken. Dus hoe gaat dit? Mijn antwoord is zakelijk. Wanneer de nieuwe minister de rekentoets afschaft, geen idee. Maar uw dochter kent het fenomeen al even. En tijdens het spel de regels veranderen is raar. Dus ga er maar vanuit dat ze die toets moet halen. En zo moeilijk is het niet. Ze verricht maar een inspanning. Moeder en dochter knikken begripvol.

Een dag na die ouderavond doet minister Slob een Trumpie. Hij verstuurt een daadkrachtige beleidstweet. Met de volgende boodschap. ‘Goed nieuws voor ca 44.000 VWO-leerlingen: de ministerraad heeft vandaag op mijn voorstel besloten dat de rekentoets niet meetelt voor het eindexamen van dit schooljaar.’ 

En daar is die weer. De baas die tegen zijn hond schreeuwt. Zit! Okay. Blijf dan maar liggen. Want even eerlijk. Die rekentoets is onzinnig, maar het kreng laat ook zien dat kinderen in het VO niet kunnen rekenen. Dat, en dus niet de kritiek, is de enige reden dat de toets nergens meetelt. Die rekentoets levert te veel zakkers op. En kijk nou, de placebo is weg, het probleem blijft. Als woekerend onkruid in een aangeharkte tuin. 

NRC/Handelsblad schrijft daar in januari een krachtig hoofdredactioneel commentaar over. Onder de titel Spellen en tellen. Uit een reeks artikelen in deze krant blijkt dat in het basisonderwijs vernieuwingen resulteren een terugval in reken- en taalvaardigheid. Maar het gaat beter. De commentator ziet een restauratief herstel. Dat mag zo zijn, ik betwijfel het, maar het maakt niet uit, want de werkelijkheid is vele malen erger. Niet alleen ligt de basiskennis aan het eind van groep acht lager dan voorheen, op de middelbare school neemt die basiskennis ook nog eens af. In het VO verdwijnt basiskennis in grote zwarte gaten. Tegen de tijd dat de schooljeugd in het hoger onderwijs strandt zijn ze hele stukken kwijt. Een soort van basiskennisdementie. En echt, dit is waar. Onderzocht ook. Kinderen vervoegen hun werkwoorden in de derde klas van het voortgezet onderwijs slechter dan in groep acht. En dat geldt voor meer zaken. Op 6vwo reken ik nooit met breuken. Dan raak ik ze kwijt.

Als minister van onderwijs zou ik me daar druk over maken. Sterker, dat is zijn grondwettelijke plicht. Onderwijs als aanhoudende zorg der regering. Maar deze minister stuurt liever robuuste tweetjes. Management by twitter. Net als bij die gekken in de VS. En hoppa, daar gaan we weer. Nog eens vier jaar onbehoorlijk bestuur.

Published inColumns

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *