Skip to content

Gesprek Voor de Ommekeer

Vrijdag 24 april 2020, midden in de Corona-crisis, had ik een gesprek met journalist Paul van Liempt over het onderwijs in tijden van die crisis. Dit is een reeks van lange gesprekken over een wereld in verandering van het youtubekanaal Voor de ommekeer.

Even terug had ik over overigens ook een gesprek met Paul van Liempt voor De nieuwe Wereld. Dit was vlak voor het verschijnen van Het bezwaar van de Leraar.

Published inUncategorized

2 Comments

  1. Martin Boere Martin Boere

    Jammer dat je in het gesprek niet wat nader ingaat op de socialiserende waarde van de klassikale les, naast dat je had mogen opmerken dat kennisverwerving langs louter digitale weg leidt tot soorten kennis die ontbloot zijn van enige context, waarmee aspecten als creativiteit, inzicht en onderscheidingsvermogen wegvallen. Louter digitale kennisverwerving leidt m.a.w. tot dehumanisering van kennis. Aldus is het aan de scholen om de onvervangbaarheid van het klassikale leren o.l.v. de docent die de leerprocessen aanstuurt aan te tonen. Dit echter verlangt een lesgevend kader die in hoge mate competent en zelfbewust is. Zoals je in het gesprek zelf aangeeft is deze categorie onderwijsgevenden nagenoeg verdwenen, uit het veld geruimd omdat deze docenten het verdienmodel van de schoolbesturen in de weg staan. Dat is de staat waarin we zijn komen te verkeren en ik zou het op prijs stellen wanneer in gesprekken zoals deze dat ook als vertrekpunt wordt genomen, in plaats van te spreken in termen van een ‘dreigende ramp’. Die ramp heeft zich (allang) voltrokken en zitten we nu tussen de smeulende puinhopen. Let wel, ik pleit niet voor fatalisme, maar wel voor een realistische basis voor gesprekken over hoe nu verder.

  2. Ondanks het feit dat in deze hijgerige tijd een ontzettend lang gesprek is, blijft staan dat een aantal zaken niet of onvoldoende gezegd is. Ben het volledig met je eens. En ook ik ben tegen fatalisme. Sterker, ik weet dat het beter en anders kan. Ooit gebeurt dat ook. Gewoon omdat het verstandig is. Vertrouwen in verstand, dat zouden we vaker moeten doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *