Skip to content

Management by twitter

Deze zomer, in Zuid Frankrijk, op een terras, ik verveel me en maak een twitter account aan. Goed idee. Veel informatie. Gesprekken. Lou Reed stuurt me foto’s. Paul Krugman laat mij zijn columns lezen. En er gebeurt meer op twitter. Gezagsdragers zetten beelden uit. Beleidsmassage. In 140 tekens. Management by twitter. En dat werkt bij het onderwijs als olie op vuur. Twee voorbeelden.

Eén. Op een zondag in september springt staatssecretaris Sander Dekker op mijn telefoon. Het nationaal onderwijsakkoord is getekend. Hij verdedigt dat. Het druppelt tweets. Ophouden met elkaar bestrijden. De schouders eronder. 4 pct uitgaven VO aan thuiszittende leraren. De bapo. Beter actief jonge leraren begeleiden op school. Voor het eerst een breed onderwijsbreed akkoord. Van basisschool tot universiteit. Dat is winst. En dan houdt het op. De staatssecretaris, in twitter-taal Stas, gaat bij de buren eten. En ik kijk terug. Naar de statements. Waarom doet Stas dit? Slechte oneliners. Nooit grappig. Holle retoriek. We zetten namelijk elke dag de schouders eronder. Maken er het beste van. En we bestrijden elkaar niet. We zijn het niet eens. Maar strijd? Die komt nog. En als leraren langer doorwerken, wordt de bapo inderdaad duurder. Maar de besparing is groter. Per saldo levert dit geld op. Geen probleem dus. En oude leraren beginnende collega’s laten begeleiden? Niet doen. Het stikt al van de begeleiders op school. En vakcoaches. Daar komt dan de gedwongen oudere leraar bij. Die laat de jonge collega zijn lessen geven en gaat zelf koffie drinken. Dat is niks doen op school in plaats van niks doen thuis. Tel uit je winst. En dat akkoord voor het hele onderwijs? Ook al niet slim. Universiteit en basisschool hebben weinig gemeen.

Voorbeeld twee. Sjoerd Slagter vertrekt als voorzitter van de VO-raad. Op mijn telefoon; Paul Rosenmöller voorgedragen als voorzitter VO-raad. Rosenmöller benoemd bij acclamatie. Bruggenbouwer. En dan gaat Rosenmöller aan het werk. Voor het eerst naar kantoor @VO_raad. Zoeken op tweede werkdag. Nooit geweest. Benieuwd de stemming te proeven. Vast veel onderwijspassie. Niet echt een pijler om een brug op te bouwen, dit bericht. Want we hebben er weer een. Een die denkt dat onderwijs en passie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zelf verschijnt hij overigens pas op de tweede werkdag op kantoor. En daar gaat Rosenmöller geen onderwijspassie vinden. De VO-raad is een nep ministerie. Met nep ambtenaren. En beheersing als kernwaarde.

Twitter werkt als alcohol. Het versterkt de stemming. En die stemming is niet goed. Wij en zij drijven uit elkaar. Steeds verder. Dat maakt falen structureel. Hoe dat werkt? Stel, iemand vindt de pil tegen de kanker uit. Dan fabriceert de industrie, de dokter schrijft voor, de verzekering vergoedt en de patiënt geneest. In de gezondheidszorg werkt de keten van idee naar product naar succes. Bij ons verdwijnt elk idee in het zwarte gat van de desintegratie. Ondertussen tweeten gezagsdragers onzin. Leraren reageren boos. Kakelend op weg naar het einde. De oplossing? Leraren dragen gezag. Vanuit hun praktijkkennis. Zo bouw je bruggen.

Published inColumns

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *