Skip to content

Op de lijst voor NLBeter

Ik sta nummer twee op lijst van de nieuwe partij NLBeter. Hieronder leg ik uit waarom.

Mijn laatste boek, Het Bezwaar van de Leraar (Amsterdam University Press, 2018), heeft als ondertitel; hoe slecht beleid de school vernielt. Deze zin is actueler dan ooit. Het algemeen vormend onderwijs presteert namelijk niet goed. Kinderen leren steeds minder op school en in het behalen van schoolsucces is wat ze van thuis meenemen belangrijker dan ooit. Dit is decennia aan de gang.

In 1996 publiceerde ik mijn eerste artikel hierover in NRC/Handelsblad onder de titel; kleine stap van studiehuis naar coffeeshop. De stelling was dat individualisering van het leerproces een hogere-middenklasse-brainwave is die kinderen uit andere milieus uitsluit. In datzelfde jaar schreef ik ook een stuk over de toen in te voeren lumpsum. Dit bekostingingstelsel zou tot rijkdom op kantoor en armoede in de klas leiden. Daarna volgden vele artikelen in kranten en columns in Het Onderwijsblad, een prachtig blad, uitgegeven door de Algemene Onderwijsbond.

In 2007 verscheen mijn boek De Ondergang van Nederlandse leraar (Nieuw Amsterdam, 2007). De bedrijfsmatige aanpak van schoolbesturen en het maar blijven tamboereren op individualisering van het leerproces transformeerde de van oorsprong erudiete vakdocent in een jeugdwerker.

Maar in 2007 was ik nog optimistisch. Rapporten van Rinnooy Kan en een parlementaire enquetecommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem onderschreven namelijk mijn analyse. De grote vernieuwingen waren mislukt en het opleidingsniveau van leraren moest omhoog. Licht aan het einde van de tunnel. Aan de slag. Maar het werd niet beter. Het vrijgemaakte geld heeft enkel geleid tot een verdere afname van het aantal academici voor de klas, in plaats van de bedoelde toename. Dit falen is het mantra van de Nederlandse onderwijspolitiek; altijd zijn de resultaten tegengesteld aan de doelstellingen. Over die teleurstelling ging Het Bezwaar van de Leraar, een pessimistisch pamflet in de categorie ‘het komt nooit meer goed’. Een misvatting natuurlijk, de mens kan best een goed werkend onderwijsbestel organiseren. Tussen 1960 en 1975 lukte dat althans vrij aardig. Vandaar dat het boek eindigt met een pleidooi voor een Cruyffiaanse revolutie. Bombarderen en opnieuw beginnen.

Mijn kritiek op het bestaande onderwijsbestel is politiek. Elke keer weer gaat het over inrichtingskwesties die de professionaliteit van leraren geen goed doen, waarna kinderen minder leren op school. Ik ging er vanuit dat bestaande partijen daar iets mee zouden doen. En geen misverstand, ik heb mijn verhaal in die kringen gemeld door spreken op partijcongressen, schrijven van artikelen. Denk aan deze voor Socialisme en Democratie, uitgegeven door de Wiardi Beckmansstichting en deze voor het wetenschappelijk bureau van de SP. Maar feit is dat het niks heeft uitgehaald.

Vanaf die constatering rest mij niks anders dan zelf politiek actief worden. Ik heb me aangesloten bij de nieuwe politieke partij NLBeter. Deze partij, opgericht door de artsen Esther van Fenema, Janneke Wittekoek en Ronald Mann, is niet links, niet rechts en richt zich op de thema’s gezondheid, onderwijs en leefomgeving. Centraal in het denken staat; herstel van de bestuurbaarheid van de publieke sector middels honorering van praktijkkennis van professionals. Waarbij het begrip praktijkkennis de unieke kracht en waarde van de professional vertegenwoordigt als zijnde de plek waar wetenschap, ervaring, waarden, normen, attitude en opvattingen elkaar ontmoeten.

Verbetering van onderwijs gaat niet vanzelf, maar vereist een aantal robuuste politieke ingrepen vanuit de fundamentele inrichtingsvragen ‘wat willen we?’ en ‘ wat kunnen we?’ Ik hoop vanuit NLBeter een bijdrage te kunnen leveren aan de antwoorden op deze vragen.

Door aanklikken kun je het onderwijsprogramma, een column, een column en nog een column van mij op de website van NLBeter lezen. Dat is waar ik en deze partij voor staan.

Ik ben benieuwd wat je er van vindt en hoop op je steun 17 maart 2021!

Published inNLBeter

8 Comments

 1. Ton,
  Alle genoemde doelstellingen zijn lovenswaardig. Ook de analyses over het afglijden van het niveau en het oorzakelijk verband (slecht bestuur, verkkerde prioriteiten) zijn herkenbaar. Echter mist er in mijn ogen een belangrijk onderdeel. De OOP-ers, in alle maten en soorten, worden nergens benoemd. De administratieve en onderwijs gerelateerde ondersteuners hebben ook een e
  belangrijke rol in het gehele systeem, net als leerkrachten/docenten.

 2. Lisanne Lisanne

  Fantastisch. Nieuwe kleine partijen als deze kunnen we goed gebruiken. Hoop op een snelle groei! PO in actie, VO in actie, WO in actie, AOB en De groene golf zullen ook fan zijn vermoed ik (i.i.g. op het gebied van onderwijs).

 3. Chris Voets Chris Voets

  Hoi Ton, bewondering voor je doorzettingsvermogen!

  Mis bij NL Beter echter de klimaat/duurzaamheidskwestie. In de Maslowpiramide moet je eerst eten hebben en droge voeten, pas dan is er tijd om aan zelfontplooiing te doen.

  Hoop dat jullie een visie op dat vraagstuk opnemen in jullie programma. In elk geval wens ik je veel succes.

  Veel groeten,
  Chris

  • Hey Chris, wat leuk. Je reactie. Klopt natuurlijk, ook wij zijn tegen het affikken van deze aarde. En we nemen daarover ook het een en ander op in het programma.. Maar echt profilerend zal dat niet zijn. Het is een mondiaal probleem dat enkel en alleen in samenwerking met de rest van die wereld oplossingen dichterbij brengt. Wij onderscheiden ons wel echt op het gebied van gezondheid, onderwijs en leefbaarheid, daar valt dan weer een wereld winnen. Met name in besturing en de rol van mensen die het werk doen daarin.

   • chris voets chris voets

    Helder en vooral doen! Voor mensen die de klimaat het belangrijkste vraagstuk vinden (en dat zou iedereen moeten zijn) is het wel goed om vooraf te weten waar een partij tav die kwestie staat, zelfs als dat geen speerpunt is van die partij. Kan een hoop stemmen schelen!

    Veel succes en als je weer es in het nieuws bent verkondig ik nog altijd met trots dat jij mijn leraar was šŸ™‚

    • Wat aardig van je. En verder geldt; onze speerpunten zijn onderwijs, leefomgeving en gezondheid, alleen door die zaken beter te organiseren, kun je een collectief bewustzijn ontwikkelen ten behoeve van het in stand houden en onderhouden van deze planeet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *