Skip to content

Hoorzitting TK Curriculum

Op 20 januari ben ik met vele anderen gehoord in de Tweede Kamer over een eventueel nieuw curriculum. Je kunt via de onderstaande link (of aanklikken van de volgende regel bekijken). Mijn groepje begint om 3,18. Kijk ook even naar het groepje na ons, zij vertegenwoordigen het nieuwe curriculum.

 https://debatdirect.tweedekamer.nl/2020-01-20/onderwijs-cultuur-wetenschap/enquetezaal/curriculum-nu-10-00/video

Voor dat gesprek heb ik een stukje tekst ingestuurd, zie hieronder

Geachte leden van de commissie onderwijs Tweede Kamer, 

ik heb zowel inhoudelijk als procedureel veel moeite met curriculum.nu. 

Procedureel. 

-Het zijn verkeerde mensen op de verkeerde plaats. Nederland kent geen nationaal curriculum maar kerndoelen. 56 in de onderbouw VO. Niemand weet wat je op 2 havo precies moet doen voor bijvoorbeeld het vak geschiedenis, dat bepaalt de leraar, zijn sectie, de school en de lesmethode. Leraren kunnen op die manier lessen ontwerpen, maar een curriculum ontwikkelen is iets anders en vereist een andere expertise, een expertise die deze ontwikkelaars niet hebben. De stelling teachers in the lead, wat een grotere betrokkenheid van het veld zou impliceren, het is niet waar, getuige de enquete van de Aob.

Inhoudelijk

-de nieuwe kennisgebieden burgerschap en digitalisering zijn geen losse (vak)inhouden, maar onderdelen die binnen vakken thuishoren. Opvoeden tot burger, welke burger, is overigens aan de school in ons bestel en hoort niet in een nationaal curriculum.

-de nadruk op kennisgebieden en vakoverstijgende vaardigheden is onwenselijk omdat het de kansenongelijkheid vergroot. Vakonderwijs, vanuit een kenobject en een vakaanpak, in de les geleerd en getoetst (diametraal tegenover LVS), is begrijpelijk en fair voor alle kinderen. Dit lijkt me nu juist niet iets om aan scholen over te laten.

-doorlopende leerlijnen is een fabel, leren gaat in spurts, en met name kinderen met een complexe achtergrond zijn gebaat bij een nieuwe start.

-die 70 – 30% begrijp ik niet (percentage waarvan?) En de onderbouw VO heeft momenteel 95% vrijheid. Dit is overigens niet iets om gelukkig van te worden, want aanpak en geleerde loopt per school nogal uiteen. Als je dan toch een curriculum maakt, beperk het verschil, benoem het gemeenschappelijke en zorg ervoor dat alle kinderen tenminste dat leren.

-ik ben geen complotdenker, maar het lijkt erop dat curriculum.nu past in de denkschema’s rond nieuwe bevoegdheden, in dat geval vind ik het politiek eerlijker om het geheel in een maatschappelijk debat te bespreken. Telkens een steen verleggen resulteert nu eenmaal in een wankele muur. 

Ik heb nog veel meer argumenten om dit niet te willen, ik garandeer u ook, zo lang curriculum.nu zover boven de werkvloer blijft zweven als nu, gebeurt er niks, maar concrete vertalingen naar de werkvloer gaan gegarandeerd gedonder geven. Mijn collega’s voor de klas hebben geen idee waar dit over gaat, ze gaan dat stuk ook echt niet lezen, kortom, sterkte met de invoering.

Ik heb hierover regelmatig geschreven. Ik zal u een aantal links meesturen. Vanuit het volle besef dat mijn stukjes in uw kringen niet zoveel indruk maken.

Ook al is het maar een kwartier, ik dank u hartelijk voor de uitnodiging en ik beschouw het als een eer dat ik mijn mening in het parlement mag geven.

Met vriendelijke groet,

Ton van Haperen

Deze is naar aanleiding van het laatste voorstel

Dit is wel een groot stuk over economie-onderwijs, zegt wel alles

Deze gaat over die nieuwe bevoegdheid

Over de procedure

Idem stuk hetzelfde

WTF

Idem

Published inUncategorized

2 Comments

  1. Martin Boere Martin Boere

    Op grond van hetgeen je reeds over curriculum.nu hebt geschreven verbaast het me nogal dat je überhaupt de moeite neemt je hierover door politici te laten bevragen. Zoals je zelf immers al suggereert laten deze lieden, ongeacht hun politieke kleur, zich niets gelegen liggen aan tegengeluiden.
    Waar blijft toch het tegenoffensief vanuit het werkveld, zo vraag ik me al vele jaren af. En dan heb ik het niet over stakingen, waar de politiek zich eveneens niets van aantrekt, maar over het initiëren van alternatieven. Er lopen in de praktijk nog zat mensen rond die wél probleemoplossend kunnen denken en handelen. Waarom vinden deze personen elkaar niet in een platform dat voor redding van het Nederlandse onderwijs moet gaan zorgen? Waarom maar eindeloos blijven appelleren aan een richtingloze en besluiteloze politiek? Trekken aan een dood paard lijkt in onderwijskringen een gewoonte geworden.

  2. Nederland is een heerlijk land met een slechte onderwijspolitiek. Op zich, dat kan. En. Ik denk dat we ook niet meer hebben dan wat onze democratie ons biedt. Daar in meedoen, lijkt me goed. Dat neemt niet weg dat mijn type leraar door een autonoom bestuursproces richting nooduitgang wordt gemanoeuvreerd. Ik kan daar van alles van vinden, maar deze krachten zijn te groot. Hard roepen dat het zo niet moet, is wat rest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *